11 LISTOPADA W GRUPIE „JEŻYKI”

12 lis

W  dniu 10 listopada 2020 roku grupa „ Jeżyki” obchodziła „Święto Niepodległości”. Tego dnia dzieci zaśpiewały wspólnie hymn Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Z tej okazji wszystkie dzieci  uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Głównym celem tego święta było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Galowe stroje, biało-czerwone kotyliony oraz wystrój sali dopełniły podniosłą atmosferę tak ważnego święta narodowego. Dzieci wysłuchały piosenki, wierszyki patriotyczne  oraz wysłuchały opowiadanie, które przybliżyło dzieciom znaczenie symboli narodowych.  Na zakończenie zajęć wykonały pięknego orła, nasze godło, z którego  jesteśmy dumni. Ten dzień Jeżykom na pewno zostanie w pamięci i przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych już od najmłodszych lat.

Anna Jaracz – Noga

Karolina Szczurek