Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym

31 maj


Ruch jest przejawem życia, towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin. Jest
czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Aktywność fizyczna jest
szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i
doskonalenia. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci
zaspakajania tej potrzeby zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój. Dlatego
aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych lat. Ograniczenie aktywności
ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój dziecka.
Ruch sprzyja rozwojowi umysłowemu oraz kształtowaniu woli i charakteru. Ruch
trenuje nie tylko mięśnie, lecz również umysł i psychikę. Dostarcza doświadczeń przestrzeni,
czasu, schematu własnego ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysł wzroku i
słuchu. Dzieci w ruchu poznają nowe przestrzenie i jej granice, nie tylko w rozumieniu
otoczenia fizycznego, lecz także społecznego. Zespołowe gry i zabawy ruchowe uczą
umiejętności społecznych: współdziałania w grupie, zdrowego współzawodnictwa,
umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką, rozwiązywania konfliktów, dokonywania
wyboru i krytycznego patrzenia na siebie, podporządkowania celów jednostki – celom grupy.
Ruch w sferze społeczno – wychowawczej kształtuje życzliwy stosunek do ludzi, przyczynia
się do wzrostu zainteresowań oraz uczy konsekwencji w osiąganiu celów. Argumenty
przekonujące, że warto ćwiczyć, że warto być aktywnym fizycznie.
Ruch sprawia, że dzieci mogą:
 rozładować nadmierną energię;
 dotlenić się – mózg stanowi tylko 2 % wagi ciała człowieka, ale potrzebuje ok. 25 %
tlenu. Świeże powietrze poprawia znacznie koncentrację uwagi;
 trenować zmysł równowagi – dzięki huśtaniu się, balansowaniu na murkach,
chodzeniu po leżącej na ziemi linie, jeździe na rolkach, deskorolce, rowerze dzieci
ćwiczą równowagę;
 ruch jest lekiem na bezsenność – umiarkowane ćwiczenia mogą zlikwidować kłopoty
ze snem. To dobry lek na bezsenność i nocne niepokoje. Poprawa snu jest efektem
psychicznego i fizjologicznego odprężenia po wysiłku. Dzieci nadpobudliwe,
wrażliwe oraz nocne marki będą łatwiej zasypiały i spokojniej spały, jeżeli w ciągu
dnia dostarczymy im okazji do intensywnego ruchu.
 polepsza nastrój – ćwiczenia fizyczne poprawiają stan u kładu nerwowego i wpływają
na układ hormonalny. Dlatego ruch polepsza nastrój i przepędza ponure myśli,

pomaga uspokoić emocje, rozładowuje napięcie i stres, ułatwia relaks. Podczas
wysiłku fizycznego w mózgu powstają endorfiny zwane hormonami szczęścia.
 rozwijać samodzielność, równowagę emocjonalną, hart psychiczny, odporność na
stres, umiejętność psychicznej adaptacji do zmieniających się warunków, poczucie
odpowiedzialności, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pokonywaniu trudności. Ruch
pozwala zapobiegać wielu chorobom (wady postawy, nerwice, otyłość, niewydolność
mięśniowa, cukrzyca itp.)
W jaki sposób możemy pomóc dzieciom, które unikają aktywności ruchowej?
 Przede wszystkim należy stwarzać okazje do ruchu i razem z dzieckiem bawić się.
 Trzeba szukać takich form aktywności, które sprawiają dziecku zadowolenie i radość.
 Podczas wspólnych zabaw należy dzieci motywować, zachęcać poprzez
przekonywanie i chwalenie za najdrobniejszy sukces.
 Nigdy nie wolno zmuszać dziecka do aktywności fizycznej, natomiast warto znaleźć
wśród rówieśników dziecko z takimi samymi możliwościami ruchowymi i w trakcie
wspólnych zabaw (ćwiczeń) chwalić za podejmowane próby. Dzięki temu wzrośnie
samoocena dziecka a z czasem i satysfakcja z pokonywania własnej słabości.
Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym, w zakresie rozwoju sprawności
fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym.
Wskazówki dla rodziców:
 bądź dla dziecka przykładem – sam/sama podejmuj aktywność fizyczną;
 planuj i organizuj aktywność ruchową wspólnie z dzieckiem;
 stwórz dziecku warunki do podejmowania aktywności fizycznej; · pozwól dziecku na
samodzielny wybór rodzaju aktywności;
 rozmawiaj, dowiedz się dlaczego dziecko lubi bądź nie lubi uprawiać sportu;
 chwal za podejmowanie aktywności ruchowej;
 doceniaj wysiłek dziecka, motywuj go do podejmowania dalszych aktywności
ruchowych.
Aktywność fizyczna ma bardzo pozytywny i duży wpływ na zdrowy i prawidłowy rozwój
każdego człowieka. Zwłaszcza dzieci, których potrzeby ruchowe są wielkie (średnio 5 godzin
dziennie), powinny wykorzystywać każdą okazję na uprawianie aktywności ruchowej jak i
aktywny odpoczynek. Ważne jest by przede wszystkim dorośli dawali dzieciom dobry
przykład dbania o swoje ciało i zdrowie oraz sprawność fizyczną i psychiczną. Uczmy je

prawidłowych nawyków i wzorców ruchowych. Pomóżmy im poznawać możliwości
ludzkiego ciała i odkrywać tajemnice skryte w ich małych organizmach.


Anna Pelczar-Uliasz


Źródło: https://blizejprzedszkola.pl/wpis-16770,aktywnosc-ruchowa-dziecka-w-wieku-
przrdszkolnym#