ANKIETA

20 lis

LINK DO ANKIETY:  http://wum2020.strona.hekko.pl/ankieta/#
hasło dla Rodziców 3-latków: MMB1
hasło dla Rodziców 5-latków: MMB2                                                                                                                                     


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka pt.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w roku  2020” organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Uczestnictwo w badaniu jest ANONIMOWE i dobrowolne.

Ankieta zawiera 51 pytań dotyczących wizyt u dentysty, nawyków higienicznych i dietetycznych, wiedzy na temat choroby próchnicowej, przebytych urazów u dziecka.

Prosimy o wyrażenie zgody na udział w badaniach oraz wypełnienie kwestionariusza.

Bezpośrednią korzyścią z udziału w badaniu jest wiedza  odnośnie choroby próchnicowej, wizyt u dentysty, nawyków higienicznych i dietetycznych, wiedzy, przebytych urazów, co pozwoli na monitorowanie choroby próchnicowej i odniesienie się do skuteczności obecnego systemu opieki stomatologicznej i wskazanie kierunków usprawnień umożliwiających poprawę stanu zdrowia i jakości życia dzieci w naszym kraju.

Do ankiety  bezpośredni dostęp ma Komisja Bioetyczna WUM, weryfikująca gromadzenie danych.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących w/w badania prosimy o kontakt telefoniczny:  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, tel. (+48 22) 116 64 24

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem  adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 320.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Kierownik programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w roku  2020”