BIAŁO – CZERWONE ŚWIĘTA MAJOWE W JEŻYKACH

03 maj

„  Kto ty jesteś?
–  Polak mały.
   Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
   Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
   W jakim kraju?
– W polskiej ziemi….”

                        Władysław Bełza

Realizacja tygodniowej tematyki związanej z Polską była wprowadzeniem do uczczenia nadchodzących w maju Świąt Państwowych. Podczas zajęć  podjęte były działania mające na celu budowanie dziecięcej wiedzy o Ojczyźnie.  Zaczęliśmy od poznania historii naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Przedszkolaki wysłuchały nie tylko legend związanych z historią Polski, ale również obejrzały projekcję filmu o powstaniu państwa polskiego i utrwaliły symbole narodowe.
Obejrzały także prezentację multimedialną o Polsce. Wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik . Jeżyki wiedzą, że aby być zdrowymi obywatelami trzeba dbać o rozwój fizyczny. Nie zabrakło również patriotycznej tematyki kodowania.
Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.

Nauczycielki