Big and small

05 maj

Hello!

Dzisiaj nauczymy się określać rozmiar przedmiotów.

Słownictwo kluczowe:

big (duży), small (mały)

Propozycja przebiegu:

  1. Oglądamy animację, staramy się powtarzać:

2. W ciągu dnia co jakiś czas pytamy dziecko o rozmiar przedmiotów/ zabawek w domu:

– What size is it?

+ It is small/ big.