,,Cała Polska Czyta Dzieciom”-pani pedagog z wizytą u Motylków

01 maj

W ramach akcji ,, Cała Polska Czyta Dzieciom” dzieci z grupy Motylki odwiedziła pani pedagog Maria Martowska.  Spotkanie było połączone z pogadanką na temat koleżeństwa oraz właściwego zachowania się w grupie rówieśniczej. Pani pedagog  przeczytała dzieciom ciekawą bajeczkę, po której nastąpiła rozmowa z gościem. Przedszkolaki opowiadały jak należy się zachowywać wobec swoich koleżanek i kolegów a jakich zachowań należy unikać. Po bardzo ciekawej rozmowie dzieci wręczyły gościowi laurki i zaprosiły do wspólnego zdjęcia. Na zakończenie spotkania nasz gość obdarował dzieci kolorowankami. Bardzo dziękujemy!!!!

Mariola Gajek

Iwona Walaszek