informacje praktyczne

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – Informacja

28 mar

Odpłatności

07 sie

Zasady odpłatności w Przedszkolu Gminnym w Dukli. w roku szkolnym 2023/24. 1.Odpłatności należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca. NR KONTA  03 1130 1105 0005 2475 0120 0002 2.Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę. (Kodeks Cywilny art. 481) Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. 3.Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w postaci odpisu w następnym

Read more

Jak przygotować dziecko do przedszkola

07 sie

Twoje dziecko idzie do przedszkola. Zamiast zadręczać się ponurymi wizjami w rodzaju: będzie płakać, tęsknić pomyśl co zrobić, by ułatwić dziecku ten trudny start. Główne kierunki działania rodziny we wstępnym procesie adaptacyjnym – przed wrześniem Rodzicu! Wdrażaj dziecko do samoobsługi zachęcaj dziecko do sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, samodzielnego  „załatwiania się”, odzwyczajaj od smoczków, pampersów, nocnika ucz samodzielności przy zdejmowaniu niektórych części

Read more