pedagogizacja

Adaptacja dziecka w przedszkolu

06 wrz

Chwila, z którą dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną, jest zawsze momentem trudnym zarówno dla niego samego, jak również jego rodziców. Adaptacja to czas, który wymaga od dzieci nie tylko przystosowania się do nowych warunków otoczenia, poznania nowej organizacji dnia, zaakceptowania licznej grupy rówieśniczej, ale przede wszystkim łączy się z rozstaniem, z rodzicami. Wielu rodziców, rozważa czy ich dziecko da sobie radę

Read more

„Bezpieczne wakacje”

18 cze

Okres letni to czas, w którym dzieci rzadziej niż w pozostałych miesiącach uczęszczają do przedszkola. I słusznie, przedszkolaki również potrzebują odpoczynku po wielu miesiącach wczesnego wstawania i uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych. Podczas wakacji dzieci długo przebywają na świeżym powietrzu, często nad zbiornikami wodnymi, w lasach, na wsi. Musimy jednak pamiętać, że przedszkolak jest jeszcze zbyt mały, aby właściwie ocenić sytuację

Read more

Czym jest FAS?

08 maj

Termin ten został po raz pierwszy wprowadzony przez amerykańskich naukowców K.L. Jonesa i D. W. Smitha w 1973 r. jako zespół nieprawidłowości stwierdzonych u  niektórych dzieci matek alkoholiczek. Jednak teoria ta została w obecnych czasach obalona, gdyż naukowcy potwierdzili, że nie tylko uzależnienie od alkoholu powoduje wystąpienie FAS – u dziecka, ale nawet niewielkie ilości spożywane w czasie ciąży. Natomiast

Read more

Osoby niepełnosprawne – definicja, rodzaje i stopnie, przyczyny, bariery, formy wsparcia

08 maj

Artykuł ten będzie poświęcony, jak już sam tytuł wskazuje, osobom niepełnosprawnym. Opiszę w nim: Co to jest niepełnosprawność?, Jakie są rodzaje i stopnie niepełnosprawności?, Jakie utrudnienia spotykają na swojej drodze osoby niepełnosprawne?, Jak wygląda edukacja i wsparcie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych?, itp. Według Światowej Organizacji Zdrowia za niepełnosprawne uważa się osoby, które nie mogą, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie

Read more

Nauka angielskiego w przedszkolu

27 mar

Potrzeba posługiwania się uniwersalnym, międzynarodowym językiem towarzyszy człowiekowi od czasów najdawniejszych. Języki obce od dawna zyskują sobie bardzo silną pozycję wśród nauczanych przedmiotów. W Europie prym wiedzie język angielski  a wiek rozpoczęcia nauki coraz bardziej się obniża, co niesie za sobą ogromne korzyści dla dzieci. Im szybciej zaczynamy naukę języka obcego, tym bardziej naturalnym staje się dla ucznia jego używanie,

Read more

Wszy u mojego dziecka. Jak uchronić dzieci przed wszawicą?

02 lut

Wszy u mojego dziecka. Jak uchronić dzieci przed wszawicą? Wszy to nadal bardzo częsty problem spotykany w przedszkolach i innych miejscach pobytu dzieci. Dla wielu z nas wszawica jest tematem tabu, ponieważ kojarzona jest nadal z brudem i brakiem odpowiedniej higieny. Należy jednak wiedzieć, że wszawica dotyka jednakowo głowy czyste jak i zaniedbane! Statystyki wskazują, iż mimo wzrostu świadomości zdrowotnej

Read more

Mutyzm wybiórczy – dlaczego dziecko milczy?

11 sty

W obecnych czasach coraz częściej zdarza się, że do przedszkola uczęszczają dzieci, które nie odzywają się, ani do swoich rówieśników, ani do pań. Na początku roku szkolnego to milczenie może wynikać z nieśmiałości dziecka, przecież wiadomo, że nie każde dziecko musi być pewne siebie, otwarte na nowe znajomości i miejsca. Natomiast jeśli taki stan utrzymuje się dłużej, dziecko pod koniec

Read more

Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa?

10 sty

Uważa się, że przyczyną zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zwanegow skrócie ADHD, są nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, co oznacza, że poszczególne struktury mózgu rozwijają się w nierównomiernym tempie. Dlatego właśnie ADHD określa się mianem zaburzenia neurorozwojowego. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej może mieć podłoże genetyczne. Oprócz tego istnieje szereg innych czynników, które mogą nasilać objawy ADHD. Zalicza się do nich: nieprawidłowości w

Read more

ROLA ZABAWY SWOBODNEJ W ŻYCIU PRZEDSZKOLAKA

03 sty

Na początku należy powiedzieć, że zabawa niezależnie od wieku jest formą przyjemności i służy/ sprzyja rozwojowi mózgu. To wszystko, co robimy dłońmi, (gdzie jest dużo receptorów czuciowych) : dotykanie, manipulowanie, cięcie, zgniatanie, lepienie – to wszystko uczy nasz mózg, sprzyja jego rozwojowi – stanowi swoisty trening twórczości i wyobraźni. Zabawa wolna, nazywana też zabawą swobodną, jest bardzo ważna w życiu

Read more

Mamo, Tato baw się ze mną.

07 gru

„Dla naszych dzieci miłość oznacza poświęcony im czas” (P. Callaway) Czas wolny spędzany z dziećmi i rodziną, to czas najpiękniejszy. A przynajmniej powinien być najpiękniejszy. Często zdarza się jednak, że czas ten nam umyka. Dlaczego? Pracujemy, mamy codzienne obowiązki, jesteśmy zmęczeni… A wystarczy trochę dobrej woli, odejścia od utartych nawyków, aby znaleźć czas dla swoich dzieci. Czym jest czas

Read more