Uncategorized

Informacja !

24 Lip

Jak przygotować dziecko do przedszkola <<<pod linkiem Dzieci, które po raz pierwszy zaczną uczęszczać do przedszkola od września 2020r. zapraszamy do spędzania czasu pod opieką rodziców na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Trakt Węgierski 38A w terminie od 17.08.2020r. do 28.08.2020r. w godz. od 9:00 do 15:00. W tych dniach dzieci będą mogły obejrzeć sale i zabawki oraz pozostawić WYPRAWKI

więcej...

Wakacje! Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona?

23 Cze

Temat dnia: “Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona?” Cele ogólne: porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej doskonalenie sprawności manualnej i orientacji na karcie Proponowane sposoby realizacji: 1. Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica “Letnie opowieści – zabawy w wodzie”. Letnie opowieści – zabawy w wodzieMałgorzata SzczęsnaZnów jestem na Mazurach nad

więcej...

Wakacje – Jadę w góry, góry, góry.

22 Cze

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki “Wakacje”Temat dnia: “Jadę w góry, góry, góry” Cele ogólne:– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej “Jadę w góry, góry, góry”-rozmowa na temat krajobrazu górskiego na podstawie własnych doświadczeń i opowiadania: Letnie opowieści – echo w Tatrach Małgorzata

więcej...

Let’s go on holiday

18 Cze

Lato. Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?

16 Cze

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki“Lato”Temat dnia: “Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?” Cele ogólne: uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat, rozwijanie sprawności manualnej dzieci Proponowany sposób realizacji: „Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?”– rozmowa na temat zjawisk

więcej...

W KRAINIE MUZYKI – Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości.

21 maja

Temat kompleksowy: W KRAINIE MUZYKI – realizowany w gr.4 – Latków: BIEDRONKI, ŻABKI, KOTKI Temat dnia: Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości. Celeogólne:uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości ; rozwijanie wiedzy na temat hymnu jako symbolu narodowego. Proponowane sposoby realizacji tematu: 1.Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości – rozmowa z rodzicem na temat odpowiedniego zachowania podczas  uroczystości np.

więcej...

Procedura bezpieczeństwa podczas bezpośrednich zajęć specjalistycznych z dziećmi

17 maja

Procedura dotycząca bezpieczeństwa podczas bezpośrednich zajęć specjalistycznych z dziećmi Kartę uczestnictwa dziecka w bezpośrednich zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęciach wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w czasie epidemii

więcej...

Jak powstaje książka?

13 maja

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.Temat dnia: Jak powstaje książka?Cele: – poznawanie procesu powstawania książki,– poznawanie niektórych nazw zawodów związanych z wydawaniem książek,– kształtowanie umiejętności muzycznych i wokalnych,– rozwijanie umiejętności matematycznych. Proponowane sposoby realizacji tematu:1. Rozmowa na temat procesu powstawania książki na podstawie ilustracji. Zwracamy uwagę dziecka na nazwy niektórych zawodów związanych z wydawaniem książek: autor, redaktor,

więcej...

Praca rolnika: Siejemy rzeżuchę!

12 maja

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki:Praca rolnikaTemat dnia:“Siejemy rzeżuchę” Cele ogólne:– Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej Proponowane sposoby realizacji tematu: “Jarzynowa gimnastyka” – słuchanie piosenki. Nazywanie warzyw, które pojawiły się w animacji. 2. Swobodna gimnastyka w rytm piosenki “Jarzynowa gimnastyka” 3. Oglądanie krótkiego filmiku “Jak

więcej...

Praca rolnika. Robimy ciastka.

08 maja

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.Temat dnia: Robimy ciastka.Cele: – rozwijanie słuchu muzycznego i fonematycznego,– ćwiczenia narządów mowy,– zapoznanie ze sposobem pieczenia ciast,– zachowanie zasad bezpieczeństwa. Proponowane sposoby realizacji tematu:1. Oglądanie różnego rodzaju kłosów zbóż, porównywanie ich wyglądu. Rozmowa z dzieckiem na temat: do czego potrzebne jest zboże? a. jęczmieńb. owiesc. pszenicad. żyto 2. Przypomnienie piosenki „Stary

więcej...