Chronimy środowisko – Jak długo będzie bić zielone serce?

21 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 5-latków: JEŻYKI, SMERFY

Temat dnia: Jak długo będzie bić zielone serce?

Cele: kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie nawyków związanych z ochroną przyrody, doskonalenie umiejętności przeliczania.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1.Zielone serce – wysłuchanie wiersza R. Pisarskiego

Zielone serce Roman Pisarski

Na skwerku rosło drzewo

szeroko, rozłożyście,

srebrzystą miało korę,

zielono-srebrne liście.

Słuchali chętnie ludzie,

przechodząc koło drzewa,

jak wietrzyk wśród gałązek

wesoło piosenki śpiewa.

Lecz przyszedł mały urwis,

ukradkiem wyjął nożyk,

bo napis chciał wyskrobać

w srebrzystej, cienkiej korze.

Wycinał powolutku

literkę po literce,

nie wiedział, że pod korą

zielone płacze serce.

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza.

  • O kim lub o czym był wiersz?;
  • Jak wyglądało drzewo?;
  • Dlaczego ludzie, przechodząc obok drzewa, byli radośni?;
  • Co takiego zrobił urwis?;
  • Dlaczego on to zrobił?;
  • Jak myślisz, co stało się później z drzewem?.

2. „Świat przyrody” – zabawa dydaktyczna. Pytania skierowane do dziecka:

  • Co to jest przyroda?;
  • Czy jest ona potrzebna człowiekowi?

Zapoznajemy dziecko z nowymi pojęciami: flora – rośliny i fauna – zwierzęta. Rodzic wyjaśnia je i popiera przykładami czyli gromadzi różne obrazki przedstawiające zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Proponujemy podzielić kartkę na dwie części. Na jednej piszemy napis flora, a na drugiej fauna. Zadaniem dziecka jest sklasyfikować obrazki i przykleić je na właściwej części kartki. Zachęcajmy dziecko do oglądania książek i czasopism przyrodniczych a także atlasu roślin i zwierząt.

3.Propozycja karty pracy. „Mandala ekologiczna” –  kolorowanie rysunku według własnych pomysłów dzieci, rysowanie szlaczka po śladzie bez odrywania ręki.

Źródło: Tropiciele, Zeszyt grafomotoryczny, WSiP.

4.Propozycja pracy plastycznej.

„Szanuj zieleń!” – malowanie farbami plakatowymi według pomysłu dziecka.

Zachęcamy do wysyłania waszych prac na adres: JEŻYKI jezyki.dukla@wp.pl, SMERFY smerfy.dukla@o2.pl

5. „Zwierzęta dookoła” – zabawa dydaktyczna.

Przygotowujemy sylwety zwierzątek potrzebne do zabawy. Dziecko manipuluje nimi, dokłada, odkłada i rozwiązuje zadania.

1. Na okładce „Atlasu zwierząt” są 2 lwy, 2 hipopotamy i 3 krokodyle. Ile zwierząt jest na okładce?

2. W parku mieszkają 3 wiewiórki, 2 jeże i 3 myszy polne. Ile zwierząt mieszka w parku?

3. Na łące obok przedszkola mieszkają 2 biedronki, 3 motyle i 2 chrząszcze. Ile owadów mieszka na łące?

Zachęcamy przedszkolaków do spędzania wolnego czasu we własnych ogródkach. Pomagajcie rodzicom w porządkach w ogrodzie a po powrocie do domu umyjcie dokładnie ręce! Pamiętajcie o tym!