Chronimy środowisko. Kto Ty jesteś?

30 kw.

Temat kompleksowy realizowany w grupie ,,Jeżyki” i ,,Smerfy”.

Temat dnia:  Warszawa.

Cele: – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

– rozwijanie logicznego myślenia,

– przybliżenie wiadomości o Warszawie,

– doskonalenie sprawności manualnej.

  1. Wysłuchanie legendy „Wars i Sawa”.

Rozmowa na temat wysłuchanej legendy.

Pytania: 1. Gdzie mieszkał rybak? Jak miał na imię? Czym się zajmował?
2. Kiedy najbardziej lubił wyruszać na połów?
3. Kogo złowił pewnej nocy? Jak wyglądała dziewczyna? Co robiła?
4. O co Wars poprosił Syrenę? Jak miała na imię Syrena?
5. Co się stało z jej ogonem, gdy zgodziła się zostać żoną Warsa?
6. Jak nazwano wioskę, w której zamieszkali Wars i Sawa?

2. Praca plastyczna. Narysuj ilustrację do legendy „Wars i Sawa”.

3. Wskazanie na mapie stolicy Polski – Warszawy.

4. Prezentacja miejsc i symboli charakterystycznych dla Warszawy.

1. Pałac Kultury i Nauki

2. Warszawska Syrenka

3. Zamek Królewski i Kolumna Zygmunta

4. Łazienki Królewskie

5. Zabawa dydaktyczna – układanie zdań na podstawie przedstawionych ilustracji i legendy o tematyce związanej ze stolicą Polski.

Zwrócenie uwagi na poprawne wypowiedzi dziecka.

6. Propozycja Karty Pracy – Zeszyt Grafomotoryczny, s.46.

Bardzo chętnie zobaczymy zdjęcia waszych prac na stronie: JEŻYKI jezyki.dukla@wp.pl, SMERFY smerfy.dukla@o2.pl .