Chronimy środowisko. Skąd się bierze prąd?

24 kw.

Temat kompleksowy realizowany w grupie ,,Jeżyki” i ,,Smerfy”.

Temat dnia:  Skąd się bierze prąd?
Cele: – doskonalenie słuchu fonematycznego,

– kształtowanie postaw proekologicznych,

– rozwijanie sprawności manualnych,

– ćwiczenie sprawności ruchowej.

  1. Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima pt. „Pstryk”.

Sterczy w ścianie taki pstryczek,
Mały pstryczek-elektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.

Bardzo łatwo:
Pstryk – i światło!
Pstryknąć potem jeszcze raz,
Zaraz mrok otoczy nas.
A jak pstryknąć trzeci raz-
Znowu dawny świeci blask.

Taką siłę ma tajemną
Ten ukryty w ścianie smyk!
Ciemno – widno –
Widno – ciemno.

Któż to jest ten mały pstryk?
Może świetlik? Może ognik?
Jak tam dostał się i skąd?

To nie ognik. To przewodnik.
Taki drut, a w drucie PRĄD.
Robisz pstryk i włączasz PRĄD!
Elektryczny bystry PRRRRĄD!
I skąd światło?
Właśnie stąd!

Rozmowa na temat wiersza. Uświadomienie dzieciom, że prąd wytwarzany jest w elektrowni. Istnieją różne rodzaje elektrowni.

Oglądanie ilustracji przedstawiających różne elektrownie (wiatrowa, słoneczna, wodna, węglowa). Rozmowa z dzieckiem na temat różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej, zwrócenie uwagi na elektrownie wytwarzające prąd w sposób ekologiczny.

– Czy prąd jest nam potrzebny?

– Do czego jest nam potrzebny?

Uświadomienie dzieciom potrzeby oszczędzania energii elektrycznej w celu ochrony środowiska.

2). Praca plastyczno – techniczna „Wiatrak”. Wycinanka, karta nr. 42. Pracę wykonujemy wg instrukcji. Prosimy pomóc dziecku  przypinając gotowy wiatraczek do patyczka w celu bezpieczeństwa.

3). Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ze ściereczkami (chusteczki).

1. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Na dywanie rozłożona jest ściereczka. Dziecko biega dookoła niej, na sygnał zatrzymuje się i podnosi ściereczkę wysoko do góry.

2. Ćwiczenie mięśni nóg. Dziecko przeskakuje przez położoną na podłodze ściereczkę obunóż.

3. Ćwiczenie stóp. Dziecko ćwiczy boso, chwyta palcami stóp ściereczkę, unosi ją do góry, ćwiczenie wykonujemy raz jedną, raz drugą stopą.

4. Ćwiczenie mięśni brzucha. Dziecko leży na brzuchu i trzyma ściereczkę w dłoniach, następnie unosi ją jak najwyżej, po czym wraca do pozycji wyjściowej.

5. Ćwiczenia mięśni grzbietu. Dziecko staje w rozkroku i wykonując skłon kładzie ściereczkę na podłodze, następnie staje prosto z rękami uniesionymi w górę, ponownie skłon i podnosi ściereczkę.

6. Ćwiczenia relaksacyjne. Rytmiczny marsz z wymachiwaniem ściereczką.

4). Propozycja karty pracy str.29 „Tropimy głoskę w”.

Bardzo chętnie zobaczymy zdjęcia waszych prac na stronie: JEŻYKI jezyki.dukla@wp.pl, SMERFY smerfy.dukla@o2.pl .