#CodeWeek2021 u Smerfów i Jeżyków

08 lis

Przedszkolaki z grup ,,Jeżyki „ i ,,Smerfy” podjęły wyzwanie #CodeWeek2021 i wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Uczymy Dzieci Programować”.

Przedszkolaki miały okazję poznać matę do kodowania wykorzystując do tego kolorowe plastikowe kubeczki. Dzieci między innymi odkodowały obraz jesiennego drzewa, układały wieżę według wcześniej ustalonego kodu oraz wyznaczały trasę za pomocą strzałek. Zabawy z wykorzystaniem maty kodującej miały na celu doskonalenie umiejętności określania kierunków, przeliczania, utrwalania kolorów, logicznego myślenia oraz współpracy w grupie. Zajęcia stały się dla dzieci okazją nie tylko do nauki lecz także sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji.

Mariola Gajek

Karolina Szczurek