Czy wiem, jak chronić naszą planetę?

24 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4-latków: Biedronki, Żabki, Kotki :   Dbamy o naszą planetę

Temat dnia: Czy wiem, jak chronić naszą planetę?

Cele ogólne:
– kształtowanie świadomości ekologicznej
– utrwalenie postaw proekologicznych
– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6
– doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał słowny


Proponowane sposoby realizacji tematu:
1. Czy wiem, jak chronić naszą planetę? –  rodzic prezentuje zadania i za każde poprawnie rozwiązane zadanie, dziecko otrzymuje przygotowany wcześniej przez rodzica, zielony listek z papieru.

Zadanie 1.  Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz, które zachowania można określić jako „złe” w stosunku do środowiska przyrodniczego?


Zadanie 2. Wskaż te obrazki, które przedstawiają sposoby ochrony przyrody i dbania o nią.


Zadanie 3.  Które z ilustracji przedstawiają zanieczyszczenie powietrza? Wskaż te obrazki.


Zadanie 4. Które z ilustracji przedstawiają zanieczyszczenie wody? Wskaż wybrane obrazki.


Zadanie 5. Wśród ilustracji znajdują się takie, które przedstawiają chronione kwiaty wiosenne: przebiśnieg, pierwiosnek, krokus. Wskaż je.

Zadanie 6. Wskaż obrazki:
a) przedstawiające osoby, które oszczędzają wodę
b) przedstawiające osoby, które wody nie oszczędzają

Teraz dziecko przelicza zebrane listki. Może później wykorzystać je w dowolnej pracy plastycznej.

2. Ziemia, powietrze, ogień (zabawa ruchowa) – Dziecko wesoło podskakuje. Na hasło rodzica: “ziemia” – kładzie się na plecach, nogi i ręce wyprostowane. Na hasło: “powietrze” – klęka, kołysząc się z wysoko podniesionymi rękami. Na hasło: “ogień” – staje w rozkroku.

3. Obejrzyj bajkę edukacyjną-proekologiczną


4. Wykonaj zadanie w kartach pracy na str 29 – Pomogę Michałowi segregować śmieci.

Teraz na pewno bez problemu każdy pomoże rodzicom segregować śmieci w swoim domu.