Dlaczego warto uczyć dzieci programowania?

13 gru

Programowanie, nazywane także kodowaniem, jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Główną zaletą programowania jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Ważne jest, aby te założenia kształtować u dzieci już od najmłodszych lat.

Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Zaproponowane aktywności pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie. 

Podsumujmy na koniec:

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania?

  1. Dziecko czuje się sprawcą: świadomość, że zmusiło się np. robota do określonego działania sprawia, że nabiera też ono wiary w siebie i swoje możliwości.
  2. Komputer, bohater na ekranie czy malutki robocik – nie domyślą się, co dziecko chce im przekazać. Oczekiwania względem nich muszą być wyrażone niezwykle precyzyjnie. Programowanie uczy jasnego wyrażania swoich oczekiwań.
  3. Logiczne myślenie – programowanie wymaga poznania szeregu algorytmów i rozumienia ich, konieczne jest też przewidywanie konsekwencji danego rozwiązania i planowanie działań.
  4. Umiejętność konsekwentnego dążenia do celu – programując trzeba stale przestrzegać pewnych niezmiennych zasad, pominięcie jakiegoś elementu sprawia, że program nie działa.
  5. Kodowanie wymaga też cierpliwości i wytrwałości – szukanie błędu czasami trwa chwilę.
  6. Żeby stworzyć grę, formułę lub animację trzeba myśleć twórczo, szukać nowych rozwiązań.
  7. Doświadczenia z innych krajów wskazują na to, że dzieci potrafią opanować podstawy programowania i że przychodzi im to z dużą łatwością oraz sprawia mnóstwo radości.

Anna Buczyńska-Pac