Do widzenia, przedszkole!

25 cze

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.
Temat dnia: Do widzenia, przedszkole!
Cele: -kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się,
– rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć w formie plastycznej,
– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,
– doskonalenie słuchu muzycznego.

Proponowane sposoby realizacji tematu:           

  1. Rozmowa na temat „Wspominamy przedszkole”. Rodzic rozpoczyna zdanie, np. W przedszkolu lubiłem gdy…, W przedszkolu nie lubiłam gdy…, W przedszkolu czułam się…, a dziecko kończy je.
  2. Propozycja Karty Pracy cz.4 s.32. – odczytywanie zdań obrazkowo – literowych.

3. Praca plastyczna „Najbardziej…” . Dziecko dostaje 2 kartki. Na jednej rysuje to co najbardziej podobało mu się w przedszkolu, a na drugiej to czego najbardziej nie lubiło. Po zakończeniu pracy dziecko opowiada o tym co narysowało.

4. „Wakacyjna wyszukiwanka” – dziecko odnajduje elementy niepasujące do letniego obrazka.

5. Śpiewanie piosenki „Do widzenia przedszkole”.

Źródło: Przewodnik – Tropiciele,  Karty Pracy cz.4, Wielka Księga Tropicieli.