ramowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci, praca indywidualna w małych zespołach, zabawy w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe. Prace o charakterze porządkowo-gospodarczym.

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego w poszczególnych grupach wiekowych. Drugie śniadanie.

Zabawy i zajęcia w sali lub na powietrzu.

Czynności porządkowe.

Zabawy ruchowe.

Przygotowanie do obiadu.

Przygotowanie do leżakowania, leżakowanie ( 3 i 4 łatki).

Krótki odpoczynek ( 5 i 6 łatki).Zajęcia w małych zespołach

Praca stymulacyjno-wyrównawcza, gry, zabawy w sali lub na powietrzu. Spacery

Zabawa ruchowa.

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

Rozchodzenie się dzieci.

Praca indywidualna, w małych grupach

Kontakty indywidualne z rodzicami

Grupy łączone

Kategorie

Ostatnie wpisy