Zabawy na “magicznym dywanie”

26 lut

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII – IX PRO WP 2014-2020 powstało oraz sukcesywnie doposażane jest nasze nowe przedszkole.
W ostatnim czasie w salach przedszkolnych zostały zamontowane „Magiczne dywany”.
Magiczny dywan to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera projektor, komputer oraz pakiet gier edukacyjnych. Łączy w sobie wielorakie funkcje: pomaga w całościowym rozwoju dziecka poprzez ćwiczenia fizyczne, intelektualne i rozrywkę.
Miejmy nadzieję, że te urządzenia przyczynią się do rozbudzenia jeszcze większej aktywności fizycznej jak i umysłowej naszych przedszkolaków.

Krystyna Michno
Anna Buczyńska- Pac
Alicja Jaworska