Dzień Dziecka. Gdy jest nam nudno.

04 cze

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.
Temat dnia: Gdy jest nam nudno.
Cele: – wdrażanie do wypowiadania się na określony temat,
– rozwijanie zainteresowań muzycznych,
– doskonalenie umiejętności matematycznych,
– rozwijanie sprawności ruchowej.

Proponowane sposoby realizacji tematu:
1. Rozmowa przy ilustracjach na temat co robimy gdy jest nam nudno? Zachęcanie do wypowiadania się na temat przedstawionych zdarzeń.

2. Utrwalenie piosenki o prawach dziecka.

3. Zabawa matematyczna „Umiem liczyć” – utrwalamy umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Prosimy o przygotowanie 10 klocków. Rodzic wydaje polecenia: Połóż na stole 3 klocki, policz klocki. Dołóż jeszcze 2 klocki. Policz klocki. Dołóż jeszcze 5 klocków. Policz klocki.
Zabawę tę można powtórzyć kilka razy, uwzględniając czynności dokładania i odkładania w zakresie 10. Następnie rodzic prosi dziecko o przyniesienie 10 dowolnych przedmiotów. Dziecko układa przyniesione przedmioty, jeden obok drugiego, podaje ich nazwy i mówi, który z kolei jest dany przedmiot.

4. Propozycja Karty Pracy cz.4, s.19. – kolorowanie drogi według kodu.

5. Zapraszamy dzieci do zabaw ruchowych z wykorzystaniem piłek, skakanek itp., stosując się do zasad bezpieczeństwa.

Źródło: Przewodnik – Tropiciele, Karty Pracy, Internet, Miesięcznik Bliżej Przedszkola.