DZIEŃ DZIECKA – O czym marzysz?

04 cze

 Temat kompleksowy: Dzień Dziecka – realizowany w gr.  4 latków; Biedronki, Żabki, Kotki.

Temat dnia: O czym marzysz?

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach; rozwijania zdolności plastycznych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni ruchowej.

Proponowane sposoby realizacji tematu

1.,,Pora na marzenia”- rozmowa na temat marzeń dzieci z piosenki. Rodzicu zapytaj swoje dziecko, jakie jest jego marzenie? Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach.

2.,,Moje marzenia” praca plastyczna, dowolną techniką.

Co przedstawia mój rysunek? – Wypowiadanie się dziecka na temat rysunku.

3. Ćwiczenia z dzieckiem – doskonalenie sprawności fizycznej

4.Marzenie – wysłuchanie utworu Roberta Szumana ( poproś dziecko by położyło się na dywanie – będzie odpoczywać po ćwiczeniach i słuchać utworu ,,Marzenie”)