DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI W GRUPIE KOTKI

16 maj

Niezapominajki

są to kwiatki z bajki

rosną nad potoczkiem

patrzą rybim oczkiem…….

Celem zajęć było promowanie walorów przyrody, przypomnienie o konieczności ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej Polski.