“DZIEŃ ZIEMI” – Konkurs recytatorski u młodszych przedszkolaków.

23 kw.

W dniu 22 kwietnia w  naszym przedszkolu odbył się  konkurs recytatorski z okazji „DNIA ZIEMI”. W konkursie wzięło udział 35 uczestników z grup 3-latków i 4-latków. Głównymi celami konkursu było uwrażliwienie dzieci na zachowania proekologiczne poprzez poezje dziecięcą, popularyzacja poezji dziecięcej o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego dzieci oraz rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości.

Aby zachęcić dzieci do występów i dodać im otuchy dzieci z grupy Kotki zaprezentowały piosenkę pt. : „Cztery żywioły” z inscenizacją.

Podczas występów na scenie, wszystkie dzieci wykazały się wielką odwagą, świetnym przygotowaniem i  wspaniale zaprezentowały się w znanych i mniej znanych wierszach przyrodniczo – ekologicznych. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Urszula Aszlar, Anna Pelczar – Uliasz.

Na zakończenie konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć, a przede wszystkim dobrej zabawy.

Zwieńczeniem całej uroczystości było rozdanie dyplomów dla każdej z  grup z okazji zakończenia programu „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”. Program ten to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej. Celem programu było zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Małgorzata Głód

Anna Jaracz – Noga