“EKO-POJAZD MARZEŃ” – konkurs

22 kw.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„EKO-POJAZD MARZEŃ”

(konkurs on-line)

Cele konkursu:

 • Promocja postaw ekologicznych,
 • Szerzenie zachowań przyjaznych środowisku
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej
 • Rozwijanie ekspresji twórczej

Regulamin:

 • warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy przestrzennej  z surowców wtórnych-śmieci (kartonów, plastikowych butelek, makulatury, torebek foliowych, puszek, nakrętek, korka i innych),
 • ZDJĘCIE pracy prosimy umieszczać  w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook lub przesłać na adres mailowy konkursprzedszkole@onet.pl do 30 kwietnia,
 • pracę prosimy podpisać (imieniem dziecka i nazwą grupy),
 • konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych i ich rodzin,
 • powołana komisja dokona wyboru najciekawszych prac i wyłoni laureatów konkursu wg poniższych kryteriów:
   – związek z tematem
   – wkład pracy dziecka
   – oryginalność i pomysłowość

 • każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom, który wyślemy pocztą elektroniczną na adres rodzica.
 • w każdej z grup wiekowych zostanie przyznana rzeczowa nagroda główna, którą dziecko otrzyma pocztą tradycyjną.

Zapraszamy do kreatywnej zabawy!!!

Organizatorzy:

Anna Pelczar-Uliasz

Anna Buczyńska-Pac

Urszula Aszlar

Aneta Ziębka