“Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych” u Żabek

05 maj

Niepełnosprawność to niewątpliwie trudny temat nie tylko dla dziecka. Przedszkolaki na zajęciach z serii: „Inny nie znaczy gorszy” prowadzonych przez panią Izabelę, poznały rodzaje niepełnosprawności oraz w praktyczny sposób, bo poprzez zabawę, wcielały się w rolę osoby z niepełnosprawnością. Próbowały przemieszczać się bez pomocy nóg, poruszać się z zasłoniętymi oczami, malować bez użycia rąk (ustami i stopami). Zabawy sprawiały dzieciom dużą radość, ale w ostateczności Żabki wywnioskowały, że na co dzień osoby z niepełnosprawnością napotykają na wiele trudności. Zrozumiały także, że nie należy wyśmiewać i źle traktować osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Takie zajęcia mają na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby takich osób.

Anna Buczyńska-Pac
Izabela Szwast