Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – Informacja

28 mar

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie umieszczona 
w dniu 04.04.2018r.  w siedzibie Przedszkola Gminnego w Dukli 
przy ul. Trakt Węgierski 38A

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola Gminnego w Dukli
jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia, które należy złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie
od 04.04.2018r. do 16.04.2018r.