INFORMACJA

27 lip

INFORMACJA

Od 30 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.
w Przedszkolu Gminnym w Dukli trwa przerwa wakacyjna
zgodnie z Zarządzeniem nr 160/17 Burmistrza Dukli
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji
Przedszkola Gminnego w Dukli