Jak powstaje książka?

13 maj

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.
Temat dnia: Jak powstaje książka?
Cele: – poznawanie procesu powstawania książki,
– poznawanie niektórych nazw zawodów związanych z wydawaniem książek,
– kształtowanie umiejętności muzycznych i wokalnych,
– rozwijanie umiejętności matematycznych.

Proponowane sposoby realizacji tematu:
1. Rozmowa na temat procesu powstawania książki na podstawie ilustracji. Zwracamy uwagę dziecka na nazwy niektórych zawodów związanych z wydawaniem książek: autor, redaktor, grafik, ilustrator, drukarz.

2. „Piosenka o czytaniu książek” – przypomnienie słów i melodii.

3. „Dyktando graficzne”- dziecko otrzymuje kartkę A4 i kredki. Kartkę należy przymocować do stolika np. taśmą klejącą aby dziecko nie mogło nią manipulować. Rodzic wydaje polecenia, a dziecko je wykonuje np. Na środku kartki narysuj stół.; Pod stołem narysuj piłkę.; Nad stołem narysuj żółte słońce.; Obok stołu z prawej strony narysuj brązowe krzesło.; Z lewej strony słońca narysuj niebieską chmurę.; Z prawej strony słońca narysuj różową chmurę.
Prosimy o sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

4. „Liczymy książeczki” – zabawa matematyczna: prosimy o przygotowanie 9 książeczek ( można więcej), które posłużą do liczenia i rozwiązywania prostych zadań poprzez manipulowanie nimi.  Rodzic poleca dziecku: „Połóż na stole 5 książek. Dołóż jeszcze 4. Ile jest książek na stole? Weź z pudełka tyle klocków ile jest książek” itp.
Można kilka razy powtórzyć ten schemat zadania, dziecko przelicza w zakresie 9 (może więcej –  w zależności od swoich możliwości i umiejętności.

5. Propozycja Karty Pracy cz. 4 s.3 – zapoznanie z liczebnikiem głównym i porządkowym 9, dolepianie brakujących elementów, kolorowanie.

Źródło: Tropiciele –przewodnik, Wielka Księga Tropicieli, Karty Pracy cz. 4, Internet