KODOWANIE W GRUPIE ,,KOTKI”

10 gru

Kodowanie dla małych dzieci, wydaje się trudną sprawą – ale od czegoś trzeba zacząć. Zaczynamy od prostych zabaw, dzieci poznają i oswajają się z nowymi pojęciami i zwrotami. Zabawy wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Te proste zabawy rozwijają podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i ruchowa oraz koordynacja ruchowa. Zabawowa forma nauki angażuje dzieci i sprawia im dużo zadowolenia, co widać na poniższych zdjęciach.

Małgorzata Głód