Kolory lata. Różowy bądź czerwony.

18 cze

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.
Temat dnia: Różowy bądź czerwony.
Cele: – rozwijanie zainteresowań muzycznych,
– doskonalenie umiejętność liczenia,
– kształtowanie sprawności manualnej,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się urządzeniami technicznymi. 

Proponowane sposoby realizacji tematu:           

  1. Przypomnienie piosenki pt. „Piosenka na kolorowe lato” (piosenka dodana w poniedziałek 15.06) – zabawy muzyczne z piosenką, wyklaskiwanie rytmu, swobodny taniec przy piosence.
  2. Zabawa ruchowa „Gra w różowe – czerwone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje, podskakuje bądź biega w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka milknie, rodzic głośno podaje nazwę koloru. Dziecko musi odszukać podany kolor w pomieszczeniu  i dotknąć go. Jeżeli rodzic poda kolor różowy / czerwony, dziecko stoi prosto w bezruchu.
  3. „Ile czereśni w koszyku” – zabawa matematyczna – prosimy rodziców o przygotowanie po 10 liczmanów(klocków, kredek itp.) dla siebie i dla dziecka. Rodzic wkłada je do koszyka licząc. Dziecko wykonuje te same czynności. Rodzic zadaje pytanie: Ile czereśni jest w koszyku? Następnie dokłada kilka np. klocków: Ile jest teraz razem czereśni w koszyku (dziecko przelicza). Kilkakrotnie wkładamy lub wyciągamy liczmany z koszyka, za każdym razem je liczymy i mówimy ile ich jest. Dziecko również manipuluje swoimi liczmanami.
  4. Propozycja Karty Pracy cz. 4, s .27. wycinanie obrazka i układanie go zgodnie ze wzorem.

5. „Owocowy koktajl” – zachęcamy do wykonania koktajlu z wykorzystaniem ulubionych owoców dziecka. Przypominamy o bezpiecznym posługiwaniu się mikserem, blenderem. Smacznego.

6. Zachęcamy do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Zwracamy uwagę dzieci na kolory, barwy, które nas otaczają (drzewa, trawa, kwiaty itp.).

Źródło: Przewodnik – Tropiciele,  Karty Pracy cz.4.