Konkurs wiersza o przyrodzie u Starszaków

10 mar

Dzisiejszego dnia odbył się w przedszkolu konkurs recytatorski pt. „Wiersz o przyrodzie”. Konkurs miał na celu rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie i odkrywanie uzdolnień artystycznych. Biorąc udział w tego typu konkursach dzieci rozwijają swoje zdolności recytatorskie. Dodatkowo konkurs o tematyce przyrodniczej rozwija zainteresowanie u dzieci światem fauny i flory, wzbudza potrzebę dbania o piękno przyrody polskiej i uwrażliwia na tematy ekologiczne.

Gratulujemy bardzo udanych występów wszystkim dzieciom, które odważyły się na zaprezentowanie swoich umiejętności. Zdobywcy I miejsca w konkursie przedostali się do drugiego- powiatowego etapu konkursu, który odbędzie się w Przedszkolu w Lubatowej.

Dziękujemy Pani Annie Jaracz- Nodze i Pani Ilonie Szwast za współpracę, ocenienie występów i wyłonienie zwycięzców.

Mariola Gajek

Karolina Szczurek