Kosmiczna podróż przedszkolaków

06 mar

„Kosmos jest zagadką
więc nie lada gratką
Będzie lecieć tam.
Wsiadam do rakiety
Szybszej niż komety
Już przygodę mam.”


Miniony tydzień przyniósł nam wiele „kosmicznych wrażeń”.
Przedszkolaki  zdobyły wiadomości dotyczące Kosmosu i Układu Słonecznego. Dzieci poznały nazwy planet, dowiedziały się różnych ciekawostek, porównywały ich wielkość, poznawały kolejność ich ułożenia na orbitach oraz zrozumiały następstwo dnia i nocy, jak i występowanie pór roku. Z zaciekawieniem tworzyły kosmiczną makietę, rakiety, układały kosmiczne puzzle.
Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań przedszkolaków otaczającym wszechświatem, jak również wzbogacenie słownika czynnego na ten temat.

Alicja Jaworska
Anna Buczyńska – Pac