“Kosmiczny tydzień w Żabkach”

12 mar

Miniony tydzień przyniósł nam wiele „kosmicznych wrażeń”.
„Żabki” zdobyły wiadomości dotyczące Kosmosu i Układu Słonecznego, poznały nazwy planet, dowiedziały się różnych ciekawostek, porównywały ich wielkość, oglądały książeczki i plansze edukacyjne. Z zaciekawieniem stworzyły Układ Słoneczny, który można podziwiać w przedszkolnym korytarzu.
Tego typu zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań przedszkolaków otaczającym wszechświatem, jak również wzbogacenie słownika czynnego na ten temat.

Alicja Jaworska