Kto ty jesteś? – Godło, flaga, hymn.

28 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 5-latków: JEŻYKI, SMERFY

Temat dnia: Godło, flaga, hymn

Cele: kształtowanie postawy patriotycznej; zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi; budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych- przypomnienie barw flagi i godła państwowego.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1.Oglądanie filmu edukacyjnego. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

2.„Tropimy głoskę f” – Dziecko wyszukuje lub wymyśla przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy zaczynają się głoską f.

3.Propozycja Karty pracy – czytanie globalne, wyraz podstawowy: flaga. Łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują. Otaczanie pętlą obrazków, które w swoich nazwach mają głoskę f.

Źródło: Tropiciele, Pięciolatek, WSiP

4. „Hymn” – odsłuchanie hymnu państwowego. Zwrócenie uwagi na konieczność przyjęcia postawy zasadniczej. Rozmowa na temat hymnu. Rodzic zadaje pytanie: Kiedy jest grany hymn narodowy? Proponujemy odśpiewanie wraz z dzieckiem hymnu państwowego w postawie zasadniczej.

5. „Godło – puzzle” – praca z wykorzystaniem Wycinanki. Wycięcie obrazka, pocięcie wzdłuż linii oraz ułożenie w całość. Dziecko może rozcięte puzzle nakleić na kartkę.

Źródło: Tropiciele, Wycinanka, WSiP.

6. Zachęcamy do wysyłania waszych prac na adres JEŻYKI jezyki.dukla@wp.pl, SMERFY smerfy.dukla@o2.pl.