Family

21 maj

Hello!

Utrwalmy nazwy członków rodziny.

Słownictwo kluczowe:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek)

Proponowany przebieg:

  1. Utrwalenie słownictwa z piosenką:

2. Nazywamy członków rodziny Boo:

Karty obrazkowe są częścią pakietu I love Boo od MAC Edukacja.

3. W wolnej chwili w ciągu dnia można poprosić dzieci by nazwały członków swojej rodziny w języku angielskim.

Karolina Szczurek