At the Zoo

30 kw.

Hello!

Dzisiaj utrwalimy umiejętność opisywania tego co potrafimy, a czego nie. . Dodatkowo utrwalimy nazwy zwierząt egzotycznych w pracy plastycznej.

Słownictwo kluczowe:

fly (latać); stamp (tupać); swim (pływać); clap (klaskać); climb (wspinać się); run (biegać); sing (śpiewać); dance (tańczyć)

Wyrażenia i struktury zdaniowe:

Can you …fly? (Czy potrafisz latać?); Yes, I can. (Tak, potrafię); No, I can’t. (Nie, nie potrafię)

Propozycje przebiegu :

  1. Oglądamy animację jak poprzednio, staramy się naśladować aktywności i powtarzać za nagraniem:

2. Krótka rozmówka z dzieckiem w celu utrwalenia struktur. Postępujemy jak w animacji. Dziecko odpowiada zgodzie z prawdą co potrafi, a co nie.

-Can you fly?

+No, I can’t.

-Can you clap?

+Yes, I can.

3. At the Zoo- zadaniem dziecka jest namalować zoo ze zwierzętami, o których była mowa podczas wcześniejszych zajęć. Na koniec pracy dziecko samodzielnie nazywa zwierzątka. Chętni mogą podpisać zwierzątka z pomocą rodziców.

Zachęcam do podzielenia się ze mną efektami pracy. Czekam na wiadomości pod adresem angielski.dukla@gmail.com .

Karolina Szczurek