Can you fly?

28 kw.

Hello!

Dzisiaj będziemy określać co potrafimy, a czego nie. Pomogą nam w tym zwierzątka. Dodatkowo utrwalimy czasowniki, które już poznaliśmy.

Słownictwo kluczowe:

fly (latać); stamp (tupać); swim (pływać); clap (klaskać); climb (wspinać się); run (biegać); sing (śpiewać); dance (tańczyć)

Wyrażenia i struktury zdaniowe:

Can you …fly? (Czy potrafisz latać?); Yes, I can. (Tak, potrafię); No, I can’t. (Nie, nie potrafię)

Propozycje przebiegu :

  1. Oglądamy animację, staramy się naśladować aktywności i powtarzać za nagraniem:

2. Krótka rozmówka z dzieckiem w celu utrwalenia struktur. Postępujemy jak w animacji. Dziecko odpowiada zgodzie z prawdą co potrafi, a co nie.

-Can you fly?

+No, I can’t.

-Can you clap?

+Yes, I can.

Na początku dla ułatwienia można wspólnie naśladować czynności, o które dziecko jest pytane.

3. Jeśli dzieci mają jeszcze ochotę, proponuję znów przesłuchać nagranie Story 7. Nagranie można znaleźć pod adresem : https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki . Należy założyć konto jako rodzic i zalogować się. Wybieramy “I love Boo”, poziom B+, CD2, 12. Story 7. Przy słuchaniu wskazujemy odpowiednie ilustracje paluszkiem.

4. Dodatkowo można posłuchać piosenkę z płyty “Who am I?”.

Karolina Szczurek