Story time!

24 kw.

Hello!

Dzisiaj utrwalamy określanie rozmiarów. Ponadto rozwijamy rozumienie ze słuchu podczas słuchania historyjki.

Słownictwo kluczowe:

lion (lew), parrot (papuga), monkey (małpa), kangaroo (kangur), tiger (tygrys), giraffe (żyrafa), elephant (słoń), eyes (oczy), teeth (zęby), wings (skrzydła), tail (ogon), arms (ramiona), feet (stopy), big (duży), small (mały)long (długi), short (krótki)

Propozycje przebiegu :

1. Powtarzamy za nagraniem. Zwracamy uwagę na określenia wielkości big, small, short, long. Możemy zatrzymywać nagranie i wraz z dzieckiem prezentować rozmiar rękoma( big- duże, small- małe, long- długie, short- krótkie).

2. Teraz proszę o otwarcie kart pracy na stronie 38-39 i przygotowanie nagrania Story 7. Nagranie można znaleźć pod adresem : https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki . Należy założyć konto jako rodzic i zalogować się. Wybieramy “I love Boo”, poziom B+, CD2, 12. Story 7.

Dzieci słuchają nagrania, wskazują palcem kolejno odpowiednie obrazki . Następnie liczą ile części ciała każdego zwierzątka znajduje się na obrazkach. Zapisujemy wynik.

3. Dodatkowo można posłuchać piosenkę z płyty Who am I?

Jeśli wykonacie zadanie i chcecie się pochwalić, wyślijcie je na adres: angielski.dukla@gmail.com.

Karolina Szczurek