Let’s play puppets: This is me

31 mar

Hello!

Dziś podsumowujemy naukę związaną z częściami ciała. Dodatkowo przypomnimy sobie liczenie i kolory.

Słownictwo kluczowe: puppet; head; arms; body; knees; feet; nose; mouth; eyes; ears; shoulders, toes

Propozycje zabawy :

“I can move my (head/ arms/…)” Dziecko porusza w dowolny sposób częścią ciała, o której mowa.

“Hide your eyes/ head/…)” Rodzic wydaje polecenia, dziecko stara się zakryć odpowiednie części ciała.

See you soon,

Karolina Szczurek