Logopedia

20 kw.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ W ZAKRESIE USPRAWNIANIA ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ

 1. Słuchanie i nazywanie odgłosów z otoczenia ( słuchanie ciszy, kapanie wody, tykanie zegara, odgłosy ulicy, sygnałów pojazdów,, odgłosy kuchenne, głosy ptaków, zwierząt, dźwięków charakterystycznych dla przedmiotów, urządzeń, instrumentów muzycznych).
 2. Lokalizacja źródła dźwięków.
 3. Odtwarzanie rytmów (wyklaskiwanie, tupanie, stukanie).
 4. Analiza zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby:
 • Formułowanie zdań, opowiadanie co się dzieje na obrazku.
 • Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, przeliczanie wyrazów w zdaniu.
 • Dopełnianie zdań, dokańczanie..
 • Dzielenie wyrazów na sylaby, klaszcząc, przeliczanie sylab.
 • Porównywanie liczby sylab w wyrazach.
 • Wyszukiwanie wyrazów na taką samą sylabę.

5. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów:

 • Wybieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od takiej samej głoski,
 • Rozpoznawanie nazw obrazka na podstawie pierwszej głoski,
 • Wydzielanie ostatniej głoski w nazwie obrazka
 • Wybieranie obrazków, których nazwy kończą się na taką samą głoskę
 • Rozpoznawanie, gdzie znajduje się głoska (na początku?, na końcu?)
 • Dobieranie par obrazków, w których nazwa drugiego rozpoczyna się taką samą głoską, jaką kończy się pierwszy.