Mały strażak dobrze wie – pożar trudno gasi się! – DZIEŃ STRAŻAKA.

04 maj

Temat kompleksowy realizowany w gr. 3-latków: TYGRYSKI, ZAJĄCZKI.

Temat dnia: Mały strażak dobrze wie – pożar trudno gasi się! – Dzień Strażaka

Cele ogólne:

– zapoznanie dzieci z zawodem strażaka i budowanie zaufa­nia do osób wykonujących ten zawód;

– wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy związane ze strażą pożarną,

– przekazanie informacji na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w wypadku wybuchu pożaru;

– zapoznanie z numerami telefonów alarmo­wych do służb ratunkowych;

Proponowane sposoby realizacji tematu:


Dzisiaj 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka, dlatego warto bliżej przyjrzeć się jego pracy.


1.Wprowadzenie do tematu zagadką :

Kto pracuje w hełmie,
pnie się po drabinie,
kiedy syczy ogień i gdy woda płynie? (strażak)

2.Wysłuchanie wiersza W. Broniewskiego „Pożar” i rozmowa na jego temat.

Gwałtu, rety! Dom się pali!
Już strażacy przyjechali.
Prędko wleźli po drabinie
i stanęli przy kominie.
Polewają sikawkami
ogień, który jest pod nami.
Dym i ogień bucha z dachu,
ale strażak nie zna strachu,
choć gorąco mu okropnie,
wszedł na górę, już jest w oknie
i ratuje dzieci z ognia,
Tak strażacy robią co dnia.

Omówienie treści wiersza:

– Co się paliło?
– Co robili strażacy?
– Kogo uratowali strażacy?
– Czy strażacy są odważni?
– Czy każdy może zostać strażakiem?

3. Czym zajmuje się strażak? – zapoznanie z zadania­mi wykonywanymi przez strażaka. Oglądanie ilustracji przedstawiających pracę strażaka. Dziecko opowiada co widzi na obrazkach: strażacy gaszą pożar domu; strażacy ratują ludzi z wypadku; strażacy usuwają z dachu budynku powalone drzewa; strażacy ratują powodzian. Warto podkreślić, że są to zadania niezwykle trudne i niebezpieczne, wymagające od strażaków dużej praktyki i ogromnej wiedzy.

4. Czego strażacy potrzebują w swojej pracy? – zapoznanie z przedmiotami, którymi posługuje się strażak w swojej pracy. Spróbujcie razem omówić wygląd i sposób wykorzystania tych sprzętów.

5. Zachęcamy do zapoznania się z piosenkami:


Po wysłuchaniu utworu zapytajcie dziecko czy zapamiętało na jaki numer telefonu dzwonimy aby wezwać straż pożarną?


6. A dla chętnych dzieci kolorowanka 🙂