Na łące- Rośliny na łące

18 maj

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.
Temat dnia: Rośliny na łące.
Cele:

 • rozwijane umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania wiersza,
 • rozwijanie wypowiedzi,
 • zapoznanie z przyborami do obserwacji,
 • nabywanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • rozwijanie motoryki małej i logicznego myślenia.

Proponowany przebieg:

 1. Łąka – uważne słuchanie wiersza M. Buczkówny.
  Łąka
  Mieczysława Buczkówna
  Na łąkę trzeba iść rano
  Kiedy jeszcze jest rosa –
  Cichutko przystanąć
  I słuchać
  Jak brzęczy pszczoła jak bąk a jak osa
  Patrzeć jak skrzydła motyli
  Zamykają się i otwierają
  Jak mała biedronka
  Na łódce z listka płynie
  Po zielonym kołysaniu –
  A potem trzeba się pochylić
  Nad każdym kwiatem
  I zapytać jak mu na imię
  Rozmowa dotycząca treści wiersza: O jakim miejscu była mowa w wierszu?; Co można spotkać na łące?; Kto mieszka na łące?; Dlaczego należy się tam zachowywać cichutko?.
 2. Prezentacja różnych sprzętów służących do obserwacji jakie są w domu (lupy, lornetka, mikroskop).

3. Wycieczka na pobliską łąkę w celu obserwacji życia na łące. Każde dziecko dostaje kartkę oraz ołówek. Jeśli jest taka możliwość zabieramy ze sobą lupę i lornetkę. Zadaniem dzieci w trakcie wycieczki jest obserwacja przyrody i narysowanie na kartce tych rzeczy, które widziały.

4. „Niezapominajki to są kwiatki z bajki” – zabawa rytmiczna z tekstem wiersza B. Ostrowskiej.
Niezapominajki to są kwiatki z bajki
Bronisława Ostrowska
Niezapominajki
To są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
Patrzą żabim oczkiem.
Gdy się jedzie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie!”

Dziecko mówi tekst w różny sposób, np.:
Wolno, wolno, wolno, wolno, szybko, szybko.
Szybko, szybko, szybko, szybko, wolno, wolno.
Wolno, wolno, szybko, szybko, wolno, wolno.

5. Praca z ilustracją (Wielka Księga Tropicieli s. 82- 83) przedstawiającą wiosenną łąkę – porównanie z obrazem łąki z wycieczki. Rodzic prosi, aby dzieci uważnie przyjrzały się ilustracji i powiedziały, jakie miejsce przedstawia. Następnie prosi, aby wymieniły te elementy ilustracji, które widziały na łące podczas wycieczki.

źródło: Wielka Księga Tropicieli. Pięciolatek, Wyd. WSiP

6. Praca z Kartą pracy s. 5 – kolorowanie tulipana według kodu. Zadanie dodatkowe – przeliczanie kwiatów; kolorowanie tych, których jest więcej.

źródło: Karty pracy 4 ,Tropiciele, Pięciolatek, Wyd. WSiP

7. Osłuchanie z piosenką:

Łąka
sł. Stanisław Karaszewski,
muz. Tadeusz Strąk
Na wiosennej łące
tańczyły zające.
Po trawie skakały,
z łąką się witały.
Witały ślimaka,
motyla i szpaka,
żabę, kreta, muchę,
mrówkę i ropuchę.
Ref.: Hej‑ha,
hej‑ha,
raz, dwa, trzy,
z zajączkami zatańcz ty.
Na wiosennej łące
tańczyły zające.
Po trawie skakały,
kwiatki oglądały.
Oglądały bratki,
fiołki i bławatki,
mlecze i rumianek,
przez calutki ranek.
Ref.: Hej‑ha,
hej‑ha,
raz, dwa, trzy,
z zajączkami zatańcz ty.