Na łące. W stawie- rozwój żaby.

21 maj

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.
Temat dnia: W stawie – rozwój żaby.
Cele: – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
– doskonalenie umiejętności rozróżniania wielkości oraz przeliczania z użyciem liczebników porządkowych,
– kształtowanie słuchu fonematycznego,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów na kartce.

Proponowane sposoby realizacji tematu:
1. „Żaba” – historyjka obrazkowa (Karty Pracy nr 4, s. 8). Należy wyciąć obrazki, ułożyć je we właściwej kolejności i przykleić na puste pola.

2. Zabawa ruchowa „Bocian i Żabka” – rodzic jest bocianem, który stoi w bezruchu, dziecko – żabka w tym czasie skacze. Na sygnał „bocian idzie” – rodzic chodzi po pokoju wysoko unosząc kolana, a dziecko – żabka, przykuca, zasłania oczy rękoma, nie porusza się. Zabawę można powtórzyć kilka razy i zamienić się rolami.

3. „Która z kolei?” – zabawa matematyczna. Prosimy rodzica o przygotowanie 9 szablonów żabek w różnych kolorach i o różnych wielkościach. Żabki ustawiamy w szeregu i zadajemy dzieciom pytania: Która żaba z kolei jest żółta?; Która żaba z kolei jest zielona?; Która żaba z kolei jest czerwona?; Jaki kolor ma dziewiąta żaba?; Jaki kolor ma druga żaba?; Która żaba jest największa?; Która żaba jest najmniejsza? itp.

4. Prezentacja ilustracji „W stawie”. Prosimy dziecko o podanie nazw pokazanych na ilustracji elementów oraz podział tych nazw na sylaby. W prostych wyrazach dziecko może również wyodrębnić pierwszą i ostatnią głoskę.

5. Zabawa dydaktyczna – orientacja na kartce. Dziecko otrzymuje kartkę A4 z narysowanym na środku bocianem (można wykorzystać obrazek poniżej),  do zabawy można użyć też jednej z sylwetek żaby. Rodzic mówi, w którym miejscu kartki dziecko ma umieścić żabkę np. połóż żabkę nad bocianem, połóż żabkę obok bociana, połóż żabkę z lewej strony kartki. Prosimy o stosowanie w zadaniu określeń: na, za,  przed, pod, nad, z prawej strony kartki, z lewej strony kartki, w prawym górnym rogu itp. Sprawdzamy poprawność wykonania zadania, w razie potrzeby korygujemy.

6. Zachęcamy do zabaw na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – obserwowanie owadów i ich zachowania.

Źródło: Tropiciele- przewodnik, Karty Pracy, Internet