NA WSI – Zwierzęta w gospodarstwie

14 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 5-latków: JEŻYKI, SMERFY

Temat dnia: Zwierzęta w gospodarstwie.

Cele: kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, doskonalenie wypowiadania się na dany temat, doskonalenie umiejętności przeliczania.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1.„Wiejskie podwórko” – rozmowa na temat ilustracji:

Źródło: Wielka Księga Tropicieli, Pięciolatek, WSiP.

  • Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?;
  • Jak wyglądają te zwierzęta?;
  • Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi?;
  • Które mają rogi?;
  • Jakie zwierzęta żyjące na wiejskim podwórku można spotkać w mieście?;
  • Kto dba o zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku?;
  • Jak wygląda praca gospodarza?

2.„Kotki” – zabawa ruchowa naśladowcza. Rodzic czyta historyjkę, dziecko zaś naśladuje koty, ilustrując ruchem treść opowiadania.

Po podwórku chodzą koty, dumnie i spokojnie. Nagle na podwórko wbiegł pies, kot zrobił koci grzbiet, przeciągnął się i wskoczył na płotek. Bardzo ostrożnie maszerował po szczebelkach, podnosząc wysoko łapki. Nagle zobaczył harcujące myszy. Po cichutku zeskoczył z płotka i, skradając się, podszedł do mysiej norki. Tam przyczaił się i zapolował na mysz. Ta jednak mu uciekła. Kot zniechęcony poszedł do swojego legowiska w starym koszu, zwinął się w kłębuszek i zasnął.

3.Propozycja karty pracy. Otaczanie piskląt pętlami, przeliczanie ptaszków, kolorowanie.

4.„Zwierzęta dookoła” – zabawa dydaktyczna. Dziecko ma przygotowane sylwety zwierzątek potrzebne do zabawy. Manipuluje nimi, dokłada, odkłada i rozwiązuje zadania:

1. W zagrodzie są 2 świnki, 2 krowy i 3 kozy. Ile zwierząt jest w zagrodzie?

2. W chlewiku są 4 świnki i 4 prosiaki. Ile zwierząt mieszka w chlewiku?

3. Po podwórku chodzi 7 kaczek i 1 kura. Ile ptaków jest na podwórku?

5.Dziadek fajną farmę miał – zabawa ruchowa. Dziecko słucha piosenki, wymienia występujące w niej zwierzęta, naśladuje je ruchem i głosem.