Ogłoszenie!

01 kw.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty spowodowanym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( decyzja Ministra Edukacji Narodowej )
opłaty za przedszkole dokonywane przez Rodziców odbywać się będą po powrocie dzieci do przedszkola.
Rodziców, którzy jeszcze nie zapłacili za przedszkole za miesiąc marzec 2020 prosimy o uregulowanie opłat w jak najszybszym terminie.