OGŁOSZENIE

09 sie

Dzieci, które po raz pierwszy zaczną uczęszczać do przedszkola od 1września 2023r.
zapraszamy do spędzania czasu na przedszkolnym placu zabaw przy ul.Trakt Węgierski 38 A (POD OPIEKĄ RODZICÓW)


w terminie od 29.08.2023r. – 31.08.2023r.  w godz. od 9:30 do 12:00

W tych dniach dzieci będą mogły obejrzeć sale i zabawki oraz pozostawić WYPRAWKI.

Listy z podziałem na grupy zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 29 sierpnia 2023r.