Ogłoszenie

08 sty

OGŁOSZENIE

Dnia 10.01.2018r. tj. środa
o godz.15.00 (przedszkole, ul. Trakt Węgierski 38A)

15.40 (przedszkole, ul. Kościuszki 11)

odbędzie się spotkanie z Rodzicami dotyczące udziału dzieci
w bezpłatnych zajęciach z Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.