Ogólnopolski program „Biblioteka Przedszkolaka” w grupie „Słoneczka”

09 paź

W miesiącu wrześniu grupa przedszkolna „Słoneczka” dołączyła do ogólnopolskiego programu „Biblioteka Przedszkolaka”, mającego na celu rozwijanie nawyków czytelnictwa u dzieci przedszkolnych. Dzieci wzięły udział w spotkaniu i warsztatach typograficznych z autorem książki dla dzieci Łukaszem Dębskim. W związku z udziałem dzieci w kampanii promującej czytelnictwo grupa „Słoneczka” otrzymała kuferek z najbardziej popularnymi współcześnie książkami dla dzieci i kartami pracy związanymi tematycznie z treścią czytanych książek. Program czytelniczy będzie realizowany przez cały rok przedszkolny.