Planet of gardening

19 maj

Hello!

Zaczynamy dział związany z rodziną i pracami w ogrodzie.

Słownictwo kluczowe:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek), garden (ogród)

Zwroty i wyrażenia:

Daddy is digging holes- Tata kopie dołki

Mummy is planting seeds- Mama sadzi nasiona

Grandma is waternig seeds- Babcia podlewa nasiona

Grandpa is picking flowers- Dziadek zbiera kwiaty

Proponowany przebieg:

  1. Rozgrzewka z piosenką. Utrwalamy nazwy członków rodziny z uwielbianym przez dzieci Baby Shark:
  1. Dziecko próbuje samodzielnie nazwać wszystkich członków rodziny Boo: mummy, daddy, grandma, grandpa.

2. Teraz potrzebne nam będzie nagranie, które znajduje się tu: https://www.mac.pl/login?target=http://www.mac.pl/piosenki . Dostępne jest po założeniu konta i zalogowaniu. Wybieramy pakiet z j. ang. I love Boo, następnie poziom B+, CD2, nagranie 15. The Garden Flash. Zadaniem dzieci jest powtarzanie za nagraniem i wskazywanie paluszkiem odpowiednich kart. Nagranie odtwarzamy dwukrotnie. Za drugim razem dziecko powtarza i naśladuje czynności jakie wykonuje rodzina Boo.

Karty obrazkowe są częścią pakietu I love Boo od MAC Edukacja.

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za pomoc dzieciom w nauce zdalnej. Jeśli którekolwiek zadanie wydaje się zbyt trudne, lub występują problemy z odtworzeniem nagrania można je pominąć. Problem z odtworzeniem nagrania zazwyczaj znika po odświeżeniu strony.

Karolina Szczurek