Can I help?

21 maj

Hello!

Dzisiaj utrwalamy nazwy członków rodziny oraz prace ogrodowe.

Słownictwo kluczowe:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek), garden (ogród)

Zwroty i wyrażenia:

Daddy is digging holes- Tata kopie dołki

Mummy is planting seeds- Mama sadzi nasiona

Grandma is waternig seeds- Babcia podlewa nasiona

Grandpa is picking flowers- Dziadek zbiera kwiaty

Can I help, too?- Czy też mogę pomóc?

There’ s so much to do!- Jest dużo do zrobienia!

Proponowany przebieg:

  1. Wskazujemy i nazywamy wszystkich członków rodziny Boo: mummy, daddy, grandma, grandpa.

2. Przypomnienie nagrania, które znajduje się tu: https://www.mac.pl/login?target=http://www.mac.pl/piosenki . Dostępne jest po założeniu konta i zalogowaniu. Wybieramy pakiet z j. ang. I love Boo, następnie poziom B+, CD2, nagranie 15. The Garden Flash. Zadaniem dzieci jest powtarzanie za nagraniem i wskazywanie paluszkiem odpowiednich kart. Nagranie odtwarzamy dwukrotnie. Za drugim razem dziecko powtarza i naśladuje czynności jakie wykonuje rodzina Boo.

Karty obrazkowe są częścią pakietu I love Boo od MAC Edukacja.

3. Piosenka “Can I help?”. Utrwalamy słownictwo w zabawie muzycznej:

Piosenka zanjduje się tu: https://www.mac.pl/login?target=http://www.mac.pl/piosenki . Po zalogowaniu wybieramy pakiet z j. ang. I love Boo, następnie poziom B+, CD2, nagranie 16. Can I help?. Podczas prób śpiewania można naśladować prace w ogrodzie.

4. Praca z kartą pracy p. 43. Rysujemy po śladach, kolorujemy postacie. Dodatkowo zadaniem dzieci jest spróbować samodzielnie powiedzieć co robią członkowie rodziny w ogrodzie.

Zachęcam do przesyłania prac na adres: angielski.dukla@gmail.com

Karolina Szczurek