Polska to mój dom

28 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki: Polska to mój dom
Temat dnia : “Jak powstała Warszawa?

Cele ogólne:
– zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
– kształtowanie postaw patriotycznych
– rozwijanie umiejętności manualnych
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  1. Słuchanie legendy “Wars i Sawa”

2. “Jak powstała Warszawa?” – formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie wysłuchanej legendy.

3. Wykonanie zadania w kartach pracy na stronie 33. Dzieci skreślają elementy, które nie pasują do Warsa, Sawy i ich otoczenia (zegarek, telefon, motorówka, gitara, słuchawki, aparat, skuter) i wyjaśniają dlaczego.

4. Rodzicu powiedz dziecku o tym, że Syrenka została symbolem Warszawy i znajduje się w herbie tego miasta. W Warszawie znajduje się też pomnik Syreny.

Herb Warszawy - 7566727711 - oficjalne archiwum Allegro
Warszawska Syrenka – Wikicytaty

5. Zachęcamy do wykonania pomnika Warszawskiej Syrenki z plasteliny.