POLSKA TO MÓJ DOM – Mój dom

27 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 3-latków: TYGRYSKI, ZAJĄCZKI.

Temat dnia: „ Mój dom”

Cele ogólne:

– kształtowanie przynależności do rodziny;

– uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka;

– rozwijanie pomysłowości i twórczości poprzez zabawę.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1. Słuchanie fragmentu wiersza „Dom”  A. Bernat i rozmowa na jego temat.


Dom (fragment)

Anna Bernat

Zwierzęta kochają i łąkę i las,

a ryby swą rzekę jak nikt.

Ptaki tu drzewa mają,

by wracać do gniazd,

a kwiaty w ogrodzie swój świat […]

Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast.

Jak wiele, któż zliczy je, kto?

Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas,

o miejscu tym mówi się DOM.

Na ziemi, to każdy z nas wie,

jest miejsce, gdzie dobrze mu jest!


Rozmowa na temat wiersza. Dziecko opowiada, gdzie mogą być domy zwierząt. Wypowiada  się także na temat swojego domu.  


2. „Duży i mały dom” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko poruszają się po pokoju do melodii muzyki. Na hasło rodzica: Małe domy dziecko przykuca i układa ręce nad głową w kształcie daszku, na hasło: Duże domy – stoi na palcach i układa ręce nad głową w kształcie daszku.


3. Praca plastyczna „Mój dom” zadaniem dziecka będzie przedstawienie swojego domu dowolną techniką (narysowanie i pokolorowanie, wyklejenie za pomocą kolorowego papieru, plasteliny, itd. ) swojego domu według własnego pomysłu. Powodzenia! 🙂

Bardzo chętnie zobaczymy zdjęcia waszych prac, więc jeśli chcecie się pochwalić efektami pracy waszych pociech możecie wysyłać do nas wiadomości na adres email: maluchy.123@wp.pl